Thiết kế website
 
 
Đào tạo cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo cá nhân
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
Tháng 5


Số buổi : 3 buổi
Học phí : 2.700.000


Nội dung khóa học :

Khoá học này nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cơ bản để giao tiếp, xử lý các yêu cầu và các vấn đề của khách hàng qua điện thoại.  Thông qua đó, xây dựng, duy trì và ngày càng nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời khoá học còn trang bị cho học viên những kỹ năng xử lý các tình huống có thể dẫn tới sự không hài lòng của khách hàng và đưa ra những biện pháp nhằm tạo dựng được lòng trung thành của khách hàng.

◊ Tin liên quan