Thiết kế website
 
 
Đào tạo cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo cá nhân
Kỹ năng đàm phán
Tháng 5

Số buổi : 3 ngày
Học phí : 2.700.000

Mục tiêu khóa học
Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng hoàn hảo trong các cuộc đàm phán theo phong cách quốc tế; Giúp học viên hiểu rừ hơn bản chất và vai trũ của đàm phán trong giải quyết các vấn đề trong kinh doanh của doanh nghiệp; Giúp các học viên thấy được bản chất các “vấn đề: bất đồng, khụng thống nhất hay mâu thuẫn v.v” thường nảy sinh trong Kinh doanh dẫn đến cần đàm phỏn; Nõng cao kỹ năng đàm phán thuyết phục trong kinh doanh và vận dụng thành công quy trình cũng như các nguyên tắc, kỹ thuật về đàm phán, từ đó tăng cường sự tự tin và tạo ảnh hưởng nhằm đạt những kết quả cao nhất trong các cuộc đàm phán với các đối tác.

Nội dung đào tạo

1.  Tổng quan về đàm phán trong kinh doanh
• Giới thiệu chung về đàm phán
• Các yếu tố cơ bản trong đàm phán
• Quá trình đàm phán

2.  Các bước trong đàm phán 
• Chuẩn bị cho đàm phán
• Thực hiện đàm phán

Thực hành
• Kết thúc đàm phán và ra quyết định

Thực hành
3.  Các phong cách đàm phán 
• Các phong cách thường gặp trong đàm phán
• Xây dựng phong cách đàm phán hợp lý cho riêng bạn
• áp dụng linh hoạt phong cách đàm phán trong thực tế

4.  Các nguyên tắc trong đàm phán 
• Các nguyên tắc trong đàm phán
• Tinh thần của thỏa thuận, sự quả quyết trong đàm phán

5.  Các kỹ thuật trong đàm phán thương mại 
• Kỹ thuật giao tiếp, thuyết trình
• Kỹ thuật mở đầu và kết thúc đàm phán
• Kỹ thuật đàm phán giá
• Kỹ thuật thuyết phục trong đàm phán
• Chiến lược và thủ thuật: Đàm phán Win - Lose  Thực hành
• Chiến lược và thủ thuật: Đàm phán Win - Win  Thực hành
• Các mẹo trong thương thuyết
• Xử lý khi đàm phán đi chệch hướng
• Các Tips áp dụng để đàm phán thành công
• Kinh nghiệm của các nhà đàm phán chuyên nghiệp

◊ Tin liên quan