Thiết kế website
 
 
Đào tạo cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo cá nhân
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Độ dài khóa học: 3 ngày

 • Tăng cường khả năng giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh nhằm nâng cao kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp của mỗi cá nhân; nâng cao năng lực làm việc của mỗi cá nhân;
 • Nhận thức tầm quan trọng của giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật giao tiếp vào thực tế nhằm đạt kết quả cao.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Vai trò của giao tiếp trong công việc & trong kinh doanh

 • Tầm quan trọng của giao tiếp
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp
 • Văn hóa giao tiếp hiện đại

2. Kỹ năng lắng nghe & đặt câu hỏi trong giao tiếp

 • Nghệ thuật lắng nghe (Listening = Hearing + Understanding + Remembering);
 • Các phương pháp lắng nghe hiệu quả;
 • Các thói quen xấu trong lắng nghe & cách khắc phục;
 • Nghệ thuật và phương pháp đặt câu hỏi; 
 • Nghệ thuật và phương pháp trả lời hiệu quả;

3. Các cách thức giao tiếp trong công việc & trong kinh doanh

 • Giao tiếp bằng văn bản;
 • Giao tiếp qua email, qua fax;
 • Giao tiếp qua điện thoại;
 • Giao tiếp  trực tiếp;
 • Văn hóa giao tiếp hiện đại;

4. Những điều cần biết để giao tiếp hiệu quả (Mô hình ASK)

 • Thái độ chuyên nghiệp
 • Kỹ năng chuyên nghiệp
 • Ngoại hình chuyên nghiệp◊ Tin liên quan