Thiết kế website
 
 
Đào tạo cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo cá nhân
Kỹ năng quảng cáo, truyền thông và sự kiện
KỸ NĂNG QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN Độ dài khóa học: 3 ngày   Mục đích khóa học: Chương trình đào tạo sẽ mang lại cho học viên những lợi ích cụ thể:
  Chuyên nghiệp hoá chiến lược xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của mình, Sáng tạo ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện và chương trình truyền thông; Xây dựng Thương hiệu Sự kiện, Quản trị sự kiện, tối đa hoá truyền thông,                                         
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1.    Brand Marketing Philosophy
  Vai trò của Brand Marketing, bộ khung chiến lược của một doanh nghiệp thương hiệu mạnh 20 nguyên lý đổi mới tư duy Brand Marketing Quản trị thương hiệu: chiến lược thương hiệu công ty, chiến lược thương hiệu sản phẩm

2.    Chiến lược Hình ảnh và Truyền thông Thương hiệu (Brand Image & Brand Communication):
  Mô thức Phẫu Hình Ảnh Thương hiệu (brand diagnosis) Quy trình Sáng tạo Hình ảnh Thương hiệu Quan hệ giữa Chiến lược hình ảnh thương hiệu và chiến lược công ty

3.    Sáng tạo xây dựng Ý tưởng Sự kiện (Event Concept):
  Xây dựng ý tưởng chương trình sự kiện thể thao Xây dựng ý tưởng chương trình sự kiện lễ hội, âm nhạc & nghệ thuật Xây dựng ý tưởng chương trình truyền hình, truyền thông & xã hội

4.      Phương thức Truyền thông tổng lực và các hoạt động tiếp thị hỗ trợ Truyền thông
  Hoạch định truyền thông chuyên nghiệp Mô thức truyền thông tổng lực, ứng dụng thực tế Kỹ năng gắn nhãn trong những loại hình sự kiện tiêu biểu

5.      Thực hành & sáng tạo:
  Phân tích hình ảnh thương hiệu  Xây dựng Chiến lược & Ý tưởng Sự kiện Xây dựng giải pháp truyền thông, PR và hỗ trợ tiếp thị ◊ Tin liên quan