Thiết kế website
 
 
Đào tạo cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo cá nhân
Kỹ năng tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo
Kỹ năng tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo
Độ dài khoá học: 4 ngày

Mục tiêu khoá học

Khoá học được xây dựng với mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả  trong việc tổ chức sự kiện cũng như  khả năng  điều hành hội nghị, hội thảo cho những cán bộ nòng cốt của Công ty. 
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên:
• Nắm được tổng quan về tổ chức sự kiện
• Quy trình tổ chức sự kiện
• Câc phương thức tổ chức một sự kiện và một số kỹ năng bổ trợ
• Điều hành các cuộc họp, hội nghị, hội thảo một cách hiệu quả.

Nội dung đào tạo

Phần 1 : Tổ chức sự kiện

I. Tổng quan về sự kiện và xu hướng phát triển thị trường sự kiện

II.  Những quy trình cần thiết khi tổ chức sự kiện
• Phát triển ý tưởng sự kiện
• Dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện
• Truyền thông trong tổ chức sự kiện
• Tính văn hóa trong tổ chức sự kiện
• Ứng dụng khoa học quản trị trong tổ chức sụ kiện

III. Cách thức để tổ chức một số sự kiện phổ biến
• Hội nghị, hội thảo
• Workshop
• Họp báo
• Đại hội khách hàng
• Teambuilding

IV. Một số kỹ năng cần thiết khi tổ chức sự kiện 

Phần 2:  Tổ chức điều hành  hội nghị, hội thảo hiệu quả
I. Tầm quan trọng của hội nghị, hội thảo

II. Cách thức lên kế hoạch cho hội nghị / hội thảo
• Làm rõ mục đích hội thảo, hội nghị.
• Đặt ra mục đích, kết quả kỳ vọng 
• Lựa chọn thời điểm phù hợp tổ chức cuộc họp

III. Những công việc cần triển khai khi tổ chức hội nghị, hội thảo
• Phân công vai trò chủ chốt .
• Kiểm soát : Những việc cần làm  trong quá trình hội thảo
• Những việc cần làm sau khi kết thỳc hội nghị, hội thảo


◊ Tin liên quan