Thiết kế website
 
 
Đào tạo cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo cá nhân
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp hiệu quả
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp hiệu quả
Độ dài khoá học: 3 ngày

Mục đích khoá học

Trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao về Lập kế hoạch, Tổ chức và Phối hợp để thực hiện các kế hoạch một cách hiệu quả nhất.   
Học viên được tiếp cận phương pháp lập kế hoạch marketing, áp dụng hệ thống phân tích SWOT trong lập kế hoạch, tổ chức và điều phối công việc, cách tổ chức thực hiện kế hoạch quảng cáo và truyền thông trong môi trường đa văn hoá 

Nội dung đào tạo

A. Lập kế hoạch hữu hiệu

1. Giới thiệu
• Bản chất kinh doanh của công ty bạn
• Chiến lược tổng thể của công ty bạn
• Những nhân tố chính tác động tới kế hoạch của bạn

2. Vị thế hiện tại của công ty bạn trên thương trường 

3. Tổng quan về thị trường 

• Hệ thống phân tích PEST 
• Những sản phẩm và thị trường chính có thể tạo ra các cơ hội kinh doanh phù hợp. Những điều này đang thay đổi như thế nào ?  

4. Phân tích SWOT 

• Điểm mạnh, điểm yếu
• Cơ hội (những vấn đề chính công ty bạn đang đối mặt và các cơ hội mà bạn mong muốn khai thác)
• Mối đe doạ (những ảnh hưởng bên ngoài)

5. áp dụng SWOT để phân tích các đối thủ 

• Tóm tắt phân tích các đối thủ của công ty bạn
• H•y dự đoán vị thế của đối thủ 
7.  Mục tiêu

• Đề ra các mục tiêu thực tế sau khi đ• thực hiện phân tích  
• SMART 
• Các mục tiêu này có thế liên quan tới doanh số bán và thị phần

8. Chiến lược 
Các mục tiêu Marketing sẽ đạt được như thế nào? 
• Vai trò của nghiên cứu thị trường
• Phân đoạn thị trường mục tiêu 
• Nhận định về vị thế 

9. Chiến lược xây dựng thương hiệu
Chiến lược về sản phẩm 
• Phân tích Đặc điểm/Lợi nhuận
• Đề xuất sản phẩm mới
• Chính sách giá cả

B. Tổ chức thực hiện chiến lược marketing và bán hàng 

1. Chiến lược quảng cáo 
2. Thiết lập và tổ chức thực hiện chiến lược bán hàng
3. Thiết lập kế hoạch bán hàng
1. Tìm ra phương thức thực hiện kế hoạch bán hàng 
2. Điểm ưu việt duy nhất trong bán hàng của bạn là gì?
3. Thiết lập và quản lý hệ thống bán hàng 
4. Chăm sóc khách hàng

4. Điều phối hoạt động marketing và bán hàng

4.1. Điều phối các hoạt động bán hàng
Việc bán hàng được hỗ trợ bởi các hoạt động quảng cáo như thế nào? Hỗ trợ của kế hoạch marketing ra sao? 
• Bạn có số lượng tối ưu về đội ngũ những người bán hàng và họ đang được phát triển một cách chính xác?

4. 2. Sự điều phối và truyền thông
• Kết hợp giữa lập kế hoạch và thực hiện việc đưa sản phẩm ra thị trường 
• Các hoạt động truyền thông phục vụ Marketing
• Quản lý quy trình bán hàng đối với những khách hàng hiện tại và những khách hàng mới thông qua những nhà phân phối
• Những nỗ lực bán hàng trực tiếp tới tay người sử dụng và khách hàng cuối cùng 

4.3. Quản lý thông tin


4.4. Thông tin phản hồi, đánh giá, giải trình


◊ Tin liên quan