Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Kỹ năng Thư tín thương mại
Độ dài khoá học: 2 ngày

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, học viên nắm vững được cấu trúc của một bức thư, email thương mại, từ đó biết cách Xây dựng hình ảnh tích cực về khả năng và trình độ của bản thân cũng như hình ảnh của Công ty/tổ chức đối với khách hàng thể hiện qua các bức thư mà bạn gửi đi. Học viên có thể viết được những bức thư, email với nhiều phong cách khac nhau theo tiêu chuẩn quốc tế; 
Nội dung đào tạo


A. Thư tín thương mại

Phần 1

-  Vai trò của thư tín trong môI trường kinh doanh hiện đại
-  Lập kế hoạch khi viết thư, sử dụng công thức KISS
-  Mẫu thư ‘One Format Fits All’” (Mẫu sử dụng cho nhiều trường hợp)
-  Mở đầu và kết thức một bức thư
-  Sử dụng các ‘intros’ và ‘outros’ thông dụng
-  Các lỗi thường gặp và cách khắc phục

Phần 2

-  Phân tích các mẫu thư tín và giao dịch của học viên
-  Luyện tập: Viết 1 bức thư sử dung mẫu “One Format Fits All’
-  Luyện tập: Phân tích theo nhóm và sửa lỗi
-  100 danh từ và động từ thường sử dụng trong giao dịch thương mại
-  Các đoạn văn mở và đóng trong bức thư
-  Sử dụng nguồn từ internet

B. Giao dịch Email

-  Tiếng Anh trong Email
-  Sự khác biệt giữa các Email chính thức và không chính thức
-  Mở đầu và kết thúc
-  Các thành ngữ chủ yếu
-  Các lỗi thường mắc
-  Những lời khuyên
-  Luyện tập: Viết các email giao dịch liên quan đến công việc của học viên◊ Tin liên quan