Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Kỹ năng quảng cáo, truyền thông

Độ dài khóa học: 3 ngày

 

Mục đích khóa học:

Chương trình đào tạo sẽ mang lại cho học viên những lợi ích cụ thể:

 • Chuyên nghiệp hoá chiến lược xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của mình,
 • Sáng tạo ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện và chương trình truyền thông;
 • Xây dựng Thương hiệu Sự kiện, Quản trị sự kiện, tối đa hoá truyền thông,        
 •                                      

NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

1.    Brand Marketing Philosophy

 • Vai trò của Brand Marketing, bộ khung chiến lược của một doanh nghiệp thương hiệu mạnh
 • 20 nguyên lý đổi mới tư duy Brand Marketing
 • Quản trị thương hiệu: chiến lược thương hiệu công ty, chiến lược thương hiệu sản phẩm

2.    Chiến lược Hình ảnh và Truyền thông Thương hiệu (Brand Image & Brand Communication):

 • Mô thức Phẫu Hình Ảnh Thương hiệu (brand diagnosis)
 • Quy trình Sáng tạo Hình ảnh Thương hiệu
 • Quan hệ giữa Chiến lược hình ảnh thương hiệu và chiến lược công ty

3.    Sáng tạo xây dựng Ý tưởng Sự kiện (Event Concept):

 • Xây dựng ý tưởng chương trình sự kiện thể thao
 • Xây dựng ý tưởng chương trình sự kiện lễ hội, âm nhạc & nghệ thuật
 • Xây dựng ý tưởng chương trình truyền hình, truyền thông & xã hội

4.      Phương thức Truyền thông tổng lực và các hoạt động tiếp thị hỗ trợ Truyền thông

 • Hoạch định truyền thông chuyên nghiệp
 • Mô thức truyền thông tổng lực, ứng dụng thực tế
 • Kỹ năng gắn nhãn trong những loại hình sự kiện tiêu biểu

5.      Thực hành & sáng tạo:

 • Phân tích hình ảnh thương hiệu 
 • Xây dựng Chiến lược & Ý tưởng Sự kiện 
 • Xây dựng giải pháp truyền thông, PR và hỗ trợ tiếp thị  ◊ Tin liên quan