Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Kỹ năng giảng dạy cơ bản
Độ dài khóa học : 5 ngày 

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích phát triển các kỹ năng năng huấn luyện chuyên nghiệp cho những người có liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp.

Néi dung khóa học

Phần 1:  Tổng quan về đào tạo

 • Định nghĩa về đào tạo
 • Lợi ích của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Vai trò của người giảng viên
 • Trách nhiệm của người giảng viên chuyên nghiệp
 • Tiến trình đào tạo và phát triển

 

Phần 2:  Phương pháp đào tạo

 • Nguyên tắc đào tạo
 • Các phương pháp đào tạo
 • Các yếu tố cần xem xét khi chọn lựa phương pháp đào tạo

Phần 3: Kỹ năng và kỹ thuật giảng dạy

 • Kỹ năng giao tiếp sư phạm tích cực
 • Kỹ năng trình bày hiệu quả
 • Quản lý các hoạt động của học viên trong lớp học
 • Ứng xử với các tình huống khó khăn, ứng xử với học viên “thách thức’

Phần 4: Thiết kế - xây dựng chương trình đào tạo hướng tới người học

 • Lợi ích của việc đào tạo
 • Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn lực
 • Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển
 • Đánh giá chương trình đào tạo
 • Lợi ích của việc phát triển nghề nghiệp đối với doanh nghiệp

Phần 5:  Thực hành

 • Chuẩn bị một đề tài giảng dạy
 • Thực hành giảng dạy 10 phút
 • Giảng viên đánh giá và phản hồi
 • Tổng kết
◊ Tin liên quan