Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Kỹ năng Chăm sóc khách hàng

Độ dài khóa học: 2 ngày

Mục đích khoá học

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để xây dựng, duy trì và ngày càng nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Điều này sẽ có tác động tích cực trực tiếp đến hiệu quả bán hàng và góp phần tạo dựng nhóm khách hàng trung thành; Trang bị cho học viên những kỹ năng xử lý các tình huống có thể dẫn tới sự không hài lòng của khách hàng và đưa ra những biện pháp nhằm tạo dựng được lòng trung thành của khách hàng. Nội dung khoá học

1.    Tổng quan về khóa học

 • Tổng quan về bán hàng chuyên nghiệp
 • Định nghĩa sự hài lòng khách hàng
 • Tầm quan trọng của khách hàng
 • Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng trong môI trường kinh doanh hiện đại

2.    5 yếu tố quan trọng của bán hàng chuyên nghiệp

 • Tiêu chuẩn của tư vấn bán hàng chuyên nghiệp
 • Các tiêu chuẩn/ Kỹ năng đón tiếp khách hàng chuyên nghiệp

Thực hành cơ bản

 • Kỹ năng giao tiếp khi chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng đặt câu hỏi chuyên nghiệp
 • Các kỹ năng trợ giúp công việc và nâng cao kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua điện thoại
 • Thực hành

3.    Các yếu tố cơ bản để tạo sự hài lòng khách hàng

 • Phân loại khách hàng
 • Các phương pháp quản lý khách hàng để tạo sự hài lòng của khách hàng
 • Xử lý những than phiền từ phía khách hàng
 • Khách hàng phàn nàn
 • Trợ giúp công việc – Khi khách hàng nóng giận
 • Quản lý chuyên nghiệp những mối quan tâm của khách hàng

4.    Danh mục kiểm tra việc chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

 • Vai trò của khách hàng
 • Vai trò của người chăm sóc khách hàng/ cố vấn dịch vụ
 • Vai trò của người quan sát/ người hướng dẫn

Thực hành bài tập tình huống về nhóm khách hàng khó tính và kiểm soát mối quan hệ khách hàng

5.    Quy trình và công cụ kiểm tra sự hài lòng khách hàng & mức độ trung thành với sản phẩm và dịch vụ của công ty

◊ Tin liên quan