Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Kỹ năng giao tiếp
Telephone communication skills
Course duration:  4 days
Mục đích khoá học 

Khoá học này nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cơ bản để giao tiếp, xử lý các yêu cầu và các vấn đề của khách hàng qua điện thoại.  Thông qua đó, xây dựng, duy trì và ngày càng nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời khoá học còn trang bị cho học viên những kỹ năng xử lý các tình huống có thể dẫn tới sự không hài lòng của khách hàng và đưa ra những biện pháp nhằm tạo dựng được lòng trung thành của khách hàng. 


Nội dung khoá học
  Giới thiệu và kiểm tra trước khoá học
  Tổng quan về kỹ năng gọi điện thoại trong kinh doanh
  Các kiểu khách hàng tiếp xúc qua điện thoại
1.Những phẩm chất và kiến thức cần thiết để có một cuộc điện thoại chuyên nghiệp

- Trắc nghiệm để có một cuộc điện thoại chuyên nghiệp
- Các hành vi gây khó chịu cho khách hàng trên điện thoại
- Các lỗi thường mắc khi gọi điện thoại chăm sóc khách hàng
- Trắc nghiệm thể hiện sự lắng nghe qua điện thoại
- Thực hành kỹ năng
2. Các kỹ năng cần thiết để thực hiện một cuộc điện thoại chuyên nghiệp:

- Kỹ năng lắng nghe
- Kỹ năng đặt câu hỏi 
- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
- Kỹ năng sử dụng giọng nói gây ấn tượng trên điện thoại
Thực hành kỹ năng
3. Kỹ năng chăm sóc khách hàng hậu m•I qua điện thoại

- Kỹ năng thực hiện một cuộc điện thoại hậu m•i với khách hàng
- Kỹ năng ứng xử khi khách hàng nóng giận 
- Các tình huống cụ thể ứng xử với các khách hàng không hàI lòng trên điện thoại
Thực hành kỹ năng

4. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua điện thoại: 

- Mục tiêu của việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua điện thoại
- Định nghĩa khách hàng tiềm năng
- Lợi ĩch của việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua điện thoại
- Ưu nhược điểm của phương pháp tiếp xúc với khách hàng qua điện thoại
- Xác định nguồn khách hàng tiềm năng/ Đối tượng khách hàng tiềm năng
- Hệ thống tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua điện thoại
- Bảng theo dõi khách hàng tiềm năng qua điện thoại

Thực hành kỹ năng

5. Các bước của việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua điện thoại:

Thực hành kỹ năng

◊ Tin liên quan