Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Quản trị nguồn nhân lực
Độ dài khoá học: 5 ngày

Mục đích khoá học :

Khóa học này cung cấp cho các chuyên gia nhân sự các kỹ năng, cách ứng xử và cách lập kế hoạch nhân sự, cách phát triển và triển khai các chính sách nhân sự, chiến lược tuyển dụng, giảm tốc độ thay thế người lao động, khuyến khích nhân viên phát triển và duy trì lực lượng lao động giỏi, thạo việc góp phần vào thành công của công ty.


Nội dung khóa học :

1. Quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức hiện nay
- Phát triển chiến lược nhân sự
- Lựa chọn chiến lược nhân sự
- Đòn bẩy nhân sự 

2. Hệ thống nguồn nhân lực
1. Phân tích công việc và lập kế hoạch nguồn nhân sự
 Phương pháp phân tích, đánh giá phân tích công việc

2. Tuyển dụng và lựa chọn

Kỹ năng Tuyển và Chọn người hiệu quả 

Phương pháp tuyển dụng và hiệu quả

• Thu hút nhân tài qua những nguồn tuyển dụng mới
• Phân tích những đặc điểm công việc trước khi phỏng vấn
• Những phương pháp để lọc ra những ứng viên không phù hợp

3. Kỹ thuật phỏng vấn
- Đặt nền tảng cho một cuộc phỏng vấn
- Chiến lược để tuyển được đúng người phù hợp
- Những kỹ thuật phỏng vấn thực tế để gạn lọc và phát triển những kỹ năng cần thiết của một nhà phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp 
- Đặt câu hỏi phù hợp để có được thông tin mà người tuyển dụng cần
- Kỹ năng đặt câu hỏi dạng hình phễu
- Những kỹ thuật để kiến tạo phỏng vấn
Thực hành, Giảng viên đưa ra phân tích, nhận xét

4. Quản lý con người tại nơi làm việc, xây dựng tổ đội
• Làm thế nào để nhóm trở thành một đội làm việc hiệu quả
• Tạo ra tinh thần đồng đội
• Ra quyết định nhanh chóng
• Đa dạng hoá lực lượng lao động
• Tăng hiệu suất/ nâng cao kết quả công việc

5.  Truyền thông
• Truyền thông trong công ty
• Các phương pháp & các quy tắc, quy trình truyền thông
• Những lỗi thường gặp trong quá trình truyền thông
• Các kênh, kiểu, hệ thống truyền thông
Thực hành

6. Tạo động lực cho người lao động
áp dụng lý thuyết tạo động lực và thực tế công việc
 Các yếu tố tạo động lực: công việc, mở rộng công việc, luân chuyển công việc; hệ thống khen thưởng; các yếu tố phi tài chính

7. Bồi thường & Phúc lợi
• Chính sách Nhân sự Công ty
• Luật thai sản, hưu trí và thương tật
• Những luật bảo vệ quyền lợi của người lao động khác
• Cơ cấu lương cơ bản, thưởng, chênh lệch và tăng












◊ Tin liên quan