Thiết kế website
 
 
Đào tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

Customer Service 1

Chat with me

Customer Service 2

Customer Service 3

Đào tạo doanh nghiệp
Giải quyết vấn đề và ra quyết định
Problem solving and Decision making
Course duration: 03 days

Mục tiêu khóa học

Giúp học viên nắm được kỹ năng phân tích các tình huống; Cách xử lý các thông tin có sẵn từ đó có được phương pháp giải quyết vấn đề một cách sáng tạo bằng những kỹ thuật phù hợp. Học viên được hướng dẫn cách sử dụng cả hai kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định như là những kỹ năng bổ trợ cho nhau từ đú cú khả năng đánh giá các giải pháp để chọn ra ý kiến tốt nhất và cách định lượng kết quả của các giải phápNội dung đào tạo

1. Nhận dạng vấn đề
-  Các loại vấn đề
-  Những sai lầm thường gặp khi giải quyết vấn đề
-  Quy trình giải quyết vấn đề

2. Phân tích vấn đề
-  Nêu vấn đề, truy tìm nguyên nhân
-  Công cụ 5-WHY
-  Brainstorming
-  Biểu đồ xương cá

3. Giải quyết vấn đề
-  Thiết lập mục tiêu giải quyết vấn đề và các tiêu chí
-  Các công cụ đánh giá và lựa chọn giải pháp
-  Flowchart
-  Phân tích nguồn lực tác động
-  Lập kế hoạch thực hiện
-  Đánh giá kết quả

4. Ra quyết định (quyết định cảm tính, lý tính)
-  Quy trình ra quyết định
-  Cơ sở để ra quyết định (Phân tích SWOT,Phân tích PEST)
-  Các công cụ ra quyết định nhóm

  Bài tập thực hành

5. Phương pháp “Critical Thinking
-  Xác định phương pháp phân tích vấn đề hiện tại của học viên
-  Xác định phương pháp tư duy phân tích đa chiều 
-  Những lợi ích của phương pháp tư duy đa chiều
-  Phỏt triển kỹ năng phân tích đa chiều
-  Phương pháp “Second-order thinking

6. Phương pháp suy luận cấu trúc
-  Mục đích của phương pháp suy luận cấu trúc
-  Cách sử dụng dữ liệu, dữ kiện và kinh nghiệm trong phương pháp suy luận cấu trúc

7. Các tiêu chuẩn của phương pháp “Critical Thinking
-  Sự rừ ràng, tương thích, hợp lý
-  Mức độ đúng đắn trong phân tích
-  Mức độ khai thác vấn đề theo chiều sâu, chiều rộng
-  Tính chính xác, công bằng
-  Các khía cạnh đạo đức đối với phương pháp ‘critical thinking

8. Phân tích Vấn đề và ra Quyết định – Những bài học thực tiễn

9. Sỏng tạo từ những giải pháp đó được lựa chọn

10. Các kỹ thuật ra quyết định bằng phân tích
-  Theo trình tự (Sequencing)
-  Theo phân loại (Sorting)
-  Tiến trình thời gian (Time lines) Sơ đồ ma trận (Matrixes)
-   Biểu đồ quyết định dạng (Decision trees)
-   Phân hạng (Ranking)
-   Suy xét các khả năng (Probability)◊ Tin liên quan